Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Lekarz Weterynarii X

II SA/Bd 74/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-04-09

, które miały styczność z niedozwolonymi białkami pochodzenia zwierzęcego. Powyższej decyzji nadał rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu decyzji PLW wyjaśnił...
skażenia pasz stosowanych w przyszłości w gospodarstwie. Argumentując natomiast nadany decyzji rygor natychmiastowej wykonalności PLW wskazał na możliwość zagrożenia...

II SA/Bd 68/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-04-23

, które miały styczność z niedozwolonymi białkami pochodzenia zwierzęcego wraz z udokumentowaniem tych czynności. Powyższej decyzji nadał rygor natychmiastowej wykonalności...
w gospodarstwie. Argumentując natomiast nadany decyzji rygor natychmiastowej wykonalności PLW wskazał na możliwość zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi poprzez skażenie...

II SA/Bd 71/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-04-23

w przyszłości w gospodarstwie. Argumentując natomiast nadany decyzji rygor natychmiastowej wykonalności PLW wskazał na możliwość zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi poprzez skażenie...
(w tym także w odniesieniu do uzasadnienia rozstrzygnięcia o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności);, • art. 108 § 1 k.p.a. poprzez jego niewłaściwe...

II SA/Go 54/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-04-04

decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., PLW stwierdził, biorąc pod uwagę ustalenia z przeprowadzonych kontroli, że w kontrolowanym gospodarstwie nie zostały...
., Jeżeli chodzi o zarzut nieuzasadnionego zastosowania rygoru natychmiastowej wykonalności WLW wyjaśnił, iż rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany decyzji...

II SA/Rz 865/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-12-17

do dnia 31 grudnia 2013 r. i nadał decyzjom rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ochronę życia lub zdrowia ludzkiego, a to w związku z utrudnianiem...
również o wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji., Opisaną na wstępie decyzją WLW w [.] utrzymał zaskarżone decyzje w mocy uznając, że nie naruszają one prawa. Podstawę...

II SA/Ke 575/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-12-20

decyzji tej na podstawie art. 108 k.p.a. został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Pomimo nałożonego zakazu skarżący nie zaprzestali prowadzenia działalności...
egzekucyjny nakładając grzywnę w celu przymuszenia. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na konieczność ochrony zdrowia publicznego, co oznacza...

II SA/Go 146/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-09-04

. 108 § 1 k.p.a. organ nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na ważny interes społeczny, którym jest dobro zwierząt, albowiem zwierzęta przebywające...
natychmiastowej wykonalności, WLW wyjaśnił, iż rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany decyzji w sytuacji, gdy jest to niezbędne dla ochrony wartości wskazanych w art...

II SA/Bd 1079/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-11-26

identyfikowalny. Nie było zatem w jego ocenie podstaw do nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Po rozparzeniu ww. odwołania, [...] Wojewódzki Lekarz...
i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów., W ocenie organu II instancji również prawidłowe było nadanie przez PLW podjętej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności...

II SA/Bd 933/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-11-26

nadał swojej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu decyzji orzekający organ podniósł, iż w dniu 28.05.2013 r. i 31.05.2013 r. otrzymano wyniki badań...
treści przepisów prawa;, e) naruszenie art. 108 § 1 k.p.a. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i nadanie zaskarżonej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności...

II SA/Bd 70/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-04-09

pierwszej instancji nadał rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu decyzji PLW wyjaśniając, że w dniu [...] września 2013 r. w ramach analizy ryzyka pobrano...
w gospodarstwie. Argumentując natomiast nadany decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, PLW wskazał na możliwość zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi poprzez skażenie mięsa...
1   Następne >   +2   +5   11