Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Skarbowy X

I SA/Bd 96/05 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2005-02-23

dokonania naliczeń na podstawie fałszywych ustaw, zasądzenie na rzecz powodów kosztów procesu, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności, ponadto złożyli wniosek...

I SA/Kr 656/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-10-10

). Zaskarżona decyzja została wydana 20 marca 2019r. a uprzednio tj. w dniu 18 lutego 2019r. nadano decyzji organu I instancji rygor natychmiastowej wykonalności i 25 lutego 2019r...
natychmiastowej wykonalności., Organ wskazał, że nie był uprawniony do przeprowadzania dowodu z opinii biegłego w zakresie ustalania wartości przedmiotu wkładu co wynika...

I SAB/Gd 20/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-11-30

z decyzji Naczelnika US, która jest nieostateczna oraz nie nadano jej rygoru natychmiastowej wykonalności, co jest sprzeczne również z wykładnią wskazanych przepisów...
złożenia skargi, nie była ostateczna oraz nie posiadała rygoru natychmiastowej wykonalności., Skarżący zaprezentował przebieg kolejnych etapów postępowań i okoliczności...