Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Służby Celnej X

II SA/Wa 1361/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-05

rygoru natychmiastowej wykonalności., Przy piśmie z dnia 2 maja 2016 r. Prezydent Miasta B. przesłał, zgodnie z właściwością, odwołanie Z.K. do Dyrektora Izby Celnej w B...
rozstrzygnięcia, jeżeli organ nie rozstrzygnął o całości jej żądania, albo nie nadał decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, albo nie zamieścił w osnowie decyzji...

II SA/Wa 1665/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-24

rygoru natychmiastowej wykonalności., Szef Służby Celnej decyzją nr [...] z dnia [...] maja 2011 r. utrzymał w mocy wymienioną wyżej decyzję organu I instancji...
., Organ podkreślił, że zwolnienie ze służby nie wyklucza w przyszłości powrotu funkcjonariusza celnego do Służby Celnej. Odnosząc się do rygoru natychmiastowej...

I OSK 252/12 - Wyrok NSA z 2012-06-22

administracyjnego przewidziane zostały wyjątki od zasady niewykonalności decyzji nieostatecznych, co ma miejsce, gdy decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności...
o wstrzymaniu decyzji przewidzianych w § 1 i 2 nie stosuje się, gdy decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności oraz gdy decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu...

V SA/Wa 1748/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-28

że zachodzą przesłanki, od których w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności albo, gdy ustawa szczególna wyłącza...

I OSK 1013/13 - Wyrok NSA z 2014-06-23

się, gdy decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności oraz gdy decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy. Z takim wyjątkiem mamy do czynienia...
kiedy nie ulega ona wykonaniu, zgodnie z obowiązującym art. 130 § 1 K.p.a. W sytuacji, gdy organ pierwszej instancji ustala w decyzji, której nie nadał rygoru natychmiastowej...

I OSK 2128/11 - Wyrok NSA z 2012-05-16

, a mianowicie przepisów o wstrzymaniu decyzji przewidzianych w § 1 i 2 nie stosuje się, gdy decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności oraz gdy decyzja...
stanowi wyjątek, o którym mowa w art. 130 § 3 k.p.a. Oznacza to, że nie tylko decyzje organów celnych, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności (art.108 k.p.a....

I OSK 2284/11 - Wyrok NSA z 2012-05-16

to, że nie tylko decyzje organów celnych, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności (art.108 k.p.a.), ale także decyzje natychmiast wykonalne z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r...
natychmiastowej wykonalności oraz gdy decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy. Z takim wyjątkiem mamy do czynienia w niniejszej sprawie, czego jak wydaje...

I OSK 1457/12 - Wyrok NSA z 2013-02-27

w § 1 i 2 nie stosuje się, gdy decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności oraz gdy decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy. Z takim...
natychmiastowej wykonalności (art. 108 k.p.a.), ale także decyzje natychmiast wykonalne z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., w tym decyzje o zwolnieniu ze służby (art...

I OSK 1801/11 - Wyrok NSA z 2012-02-16

przewidzianych w § 1 i 2 nie stosuje się, gdy decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności oraz gdy decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy. Z takim...
to, że nie tylko decyzje organów celnych, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności (art.108 kpa), ale także decyzje natychmiast wykonalne z mocy ustawy z dnia 27...

I OSK 1564/11 - Wyrok NSA z 2012-02-16

natychmiastowej wykonalności oraz gdy decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy. Z takim wyjątkiem mamy do czynienia w niniejszej sprawie, czego jak wydaje...
natychmiastowej wykonalności (art.108 kpa), ale także decyzje natychmiast wykonalne z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., w tym decyzje o zwolnieniu ze służby (art.188 ust.2...
1   Następne >   +2   5