Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Sejmik Województwa X

II SA/Bk 375/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-06-15

lub w części, chyba że zachodzą przesłanki, od których w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji lub postanowieniu rygoru natychmiastowej wykonalności...
wypadku (art. 62 § 2 pkt 1 i 3), kiedy wstrzymywanie jest niedopuszczalne. W pierwszym, jeżeli zachodzi możliwość nadania rygoru natychmiastowej wykonalności lub ustawa...

II SA/Rz 670/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-10-09

Jasielski nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji z dnia [...] czerwca 2015 r. nr [....], udzielającej J. K. pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie stacji...

II SA/Rz 671/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-10-09

. Starosta [...] nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji z dnia [...] czerwca 2015 r. nr [...], udzielającej [...] pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie...

III SA/Wr 613/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-03-06

Sprawa ze skargi Gminy D. na decyzję Zarządu Województwa D. z dnia [...] października 2012 r. Nr [...] w przedmiocie określenia kwoty środków przypadających do zwrotu dla projektu pod nazwą 'Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków (etap I) w miejscowości M. gm. D.' I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia [...] lipca 2012 r. Nr [...]; II. zasądza od Zarządu Województwa D. na rzecz strony skarżącej kwotę [...] ([...]) złotych kosztów postępowania; III. określa, że dec...