Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Powiatu X

I OSK 1345/12 - Wyrok NSA z 2012-09-26

, a w konsekwencji, że rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym było niezasadne. Jednakże z uwagi na fakt likwidacji Środowiskowego Domu Samopomocy w Pińczowie uznał...
, objęcie wydatków publicznych ostrzejszymi rygorami kontrolnymi oraz rozszerzenie i ujednolicenie obowiązków sprawozdawczych nałożonych na dysponentów publicznych środków...