Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Lekarska X

VII SA/Wa 2428/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-21

zdolności do wykonywania zawodu przez lekarza M. R. J., nadając jednocześnie uchwale rygor natychmiastowej wykonalności., Rada wskazała, iż działa na podstawie art. 5 pkt 6...
uzasadnione., Rygor natychmiastowej wykonalności uzasadniono ważnym interesem społecznym, jakim w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione podejrzenie niezdolności lekarza M. J...

VII SA/Wa 204/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-26

., członkowie: lek. D. K., lek. E. S. ; uchwale nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Organ uznał, że przekazane przez Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych...
i toksykologii, a nie psychiatrii i w związku z tym nie może orzekać w sprawie zaburzeń psychicznych ;, 4) nadaniu uchwale rygoru natychmiastowej wykonalności, co narusza...

VII SA/Wa 944/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-20

do wykonywania zawodu przez lekarza M. R. J. (dalej jako Skarżący), nadając jednocześnie uchwale rygor natychmiastowej wykonalności., Po rozpatrzeniu odwołania, uchwałą z dnia...
lekarza. Uchwale tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności., III., Po rozpatrzeniu odwołania Skarżącego od uchwały ORL o zawieszeniu mu prawa wykonywania zawodu...

I SA 2833/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-06-25

możliwość nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa...
rygoru natychmiastowej wykonalności jest rozwiązaniem wyjątkowym, a jako takie wymaga wykazania przez organ zaistnienia przesłanek, o których wyżej mowa. Tymczasem...

VII SA/Wa 34/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-26

niezdolności do jego wykonywania, do czasu ustania przyczyn niezdolności. Uchwale nadano się rygor natychmiastowej wykonalności., Okręgowa Rada Lekarska wskazała...
zasadnym było nadanie zaskarżonej uchwale rygoru natychmiastowej wykonalności. Ze znajdującego się w aktach sprawy pisma Prokuratury Rejonowej w [...] z dnia [...] maja 2012 r...

VII SA/Wa 2896/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-16

o zdolności lek. E. G. do wykonywania zawodu., Odnosząc się do nadania uchwale rygoru natychmiastowej wykonalności należy organ wskazał, że zgodnie z art. 108 § 1 k.p.a....
decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego. Prezydium...

VII SA/Wa 2678/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-24

) nadaniu uchwale rygoru natychmiastowej wykonalności, nadużywając prawa, gdyż tryb powołania komisji określają szczegółowe przepisy stanowiące lex specialis...
, a one nie dają prawa do nadawania uchwale w sprawie powołania Komisji rygoru natychmiastowej wykonalności, a także ze względu na okoliczność, że nadanie takiej uchwale rygoru...

II OSK 2208/17 - Wyrok NSA z 2019-07-02

naruszeniem prawa, polegającym na nadaniu uchwale Okręgowej Rady Lekarskiej w O. w paragrafie 2 rygoru natychmiastowej wykonalności ('Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia...
'), w sytuacji gdy z treści przepisu art. 108 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego wynika, że zastrzeżenie rygoru natychmiastowej wykonalności jest rozwiązaniem...

II OSK 2947/18 - Wyrok NSA z 2019-01-15

zawodu przez lekarza M. R. J., nadając jednocześnie uchwale rygor natychmiastowej wykonalności., Rada wskazała, że działa na podstawie art. 5 pkt 6 oraz art. 25 pkt 4 ustawy...
. Powołanie komisji jest zatem uzasadnione., Rygor natychmiastowej wykonalności uzasadniono ważnym interesem społecznym, jakim w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione...

II OSK 1690/13 - Wyrok NSA z 2015-03-19

. w związku ze stwierdzeniem niezdolności do jego wykonywania, do czasu ustania przyczyn niezdolności. Uchwale nadano się rygor natychmiastowej wykonalności., Okręgowa Rada...
odwoławczego zasadnym było nadanie zaskarżonej uchwale rygoru natychmiastowej wykonalności. Ze znajdującego się w aktach sprawy pisma Prokuratury Rejonowej w B. z dnia 16 maja...
1   Następne >   3