Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Izby Inżynierów Budownictwa X

II GZ 139/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-09

natychmiastowej wykonalności. W ocenie Sądu I instancji, wstrzymanie wykonania decyzji opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 § 1 k.p.a. byłoby...
się z nadaniem uchwale Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia [...] maja 2017 r., nr [...] rygoru natychmiastowej wykonalności, który winien być stosowany...