Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Aptekarska X

VI SA/Wa 2413/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-10

dopuszczone do obrotu, ale także produkty, co do których wydano decyzje o wstrzymaniu lub wycofaniu ich z obrotu, po rygorem natychmiastowej wykonalności. W ocenie ORA...
rygor natychmiastowej wykonalności. Organy wbrew zarzutom skargi posiadały wyjaśnienia skarżącej w tym zakresie. Jak wynika z uzasadnienia skarżonych rozstrzygnięć...