Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezydent Miasta X

I OSK 2768/15 - Wyrok NSA z 2017-07-21

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadano rygor natychmiastowej wykonalności przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej, o ile do dnia wejścia w życie tej ustawy...
natychmiastowej wykonalności. Tymczasem, decyzja z dnia [...] stycznia 2009 r. w ogóle nie została opatrzona rygorem natychmiastowej wykonalności., W skardze...

II SA/Kr 476/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-06-03

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności;, 2) naruszenie art. 2 ustawy z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o szczególnych...
wyłącznie do sytuacji gdy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Także bowiem bez nadania rygoru natychmiastowej...

II SA/Lu 106/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-04-28

wydana przed uzyskaniem klauzuli ostateczności decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Dnia...
, uzależniający jego zastosowanie od nadania decyzji zrid rygoru natychmiastowej wykonalności. Zatem wypłata zaliczki jest ograniczona do sytuacji braku roszczenia...

III SA/Łd 130/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-03-15

decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności postanawia: odrzucić skargę. A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. złożyła do Wojewódzkiego Sądu...
Administracyjnego w Łodzi skargę na postanowienie Prezydenta Miasta Ł. z dnia [...] w przedmiocie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Organ w odpowiedzi...

II SAB/Ke 80/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-02-01

[...]na prawach Powiatu z mocy prawa własności nieruchomości skarżących. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Zgodnie z art. 12 ust. 4b ustawy decyzję...
z art. 12 ust 4g tej ustawy, jeżeli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, decyzję ustalającą wysokość...

II SAB/Lu 444/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-01-27

. [...], ul. [...] oraz ul. [...] w L. . Decyzji tej został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, natomiast z dniem 6 maja 2014 r. stała się ona ostateczna. Do wywłaszczonej...
). Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności, zaś walor ostateczności uzyskała ona z dniem 6 maja 2014 r. (k. 8 akt adm. I inst.)., Zgodnie z art. 12 ust. 4a ustawy...

II SAB/Gl 15/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-06-15

o pow. 0,1136 ha powstałą z podziału działki nr 4, położoną w C., stanowiących własność skarżącego A. P.. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności, a stała...
art. 12 ust. 4g ustawy drogowej. Nie ma żadnego prawnego znaczenia fakt, że decyzja zrid, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, stała się ostateczna...

II SAB/Gl 16/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-06-08

w Częstochowie, stanowiącą własność skarżącego G. P. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności, a stała się ona ostateczna na mocy decyzji Ministra Infrastruktury...
w trybie art. 12 ust. 4g ustawy drogowej. Nie ma żadnego prawnego znaczenia fakt, że decyzja zrid, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, stała się ostateczna...

I OSK 3800/18 - Wyrok NSA z 2018-12-18

. [...]ha powstałą z podziału działki nr [...], położone w C. , stanowiących własność skarżącego. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności, a stała się ona...
. Nie ma żadnego prawnego znaczenia fakt, że decyzja zrid, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, stała się ostateczna przed wydaniem decyzji o ustaleniu odszkodowania...

II SAB/Gl 11/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-04-08

też jako skarżący). Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności, a stała się ona ostateczna na mocy decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia [...] r...
ust. 4g tej ustawy. Nie ma żadnego prawnego znaczenia fakt, że decyzja zrid, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, stała się ostateczna przed wydaniem...
1   Następne >   +2   6