Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej X
  • Symbol

I SA 619/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-10-26

[...]o powierzchni użytkowej 35,04 m- nadając powyższej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności zobowiązujący do zwolnienia kwatery w terminie 14 dni od doręczenia...