Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 42/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-03

' i 'Wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji administracyjnej', które pozostawiono bez rozpoznania zarządzeniami odpowiednio z 31 grudnia 2014 r., z 27...

I OPP 43/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-03

' i 'Wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji administracyjnej', które pozostawiono bez rozpoznania zarządzeniami odpowiednio z 31 grudnia 2014 r., z 27...