Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

III OPP 14/22 - Postanowienie NSA z 2022-06-21

r., nr DOOŚ-WDŚZIL.420.19.2020.MKW.5 w przedmiocie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności postanawia: oddalić skargę na przewlekłość postępowania. Pismem...
z dnia 26 kwietnia 2021 r., nr DOOŚ-WDŚZIL.420.19.2020.MKW.5 w przedmiocie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., W tych okolicznościach skarżący złożył...

I OPP 42/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-03

' i 'Wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji administracyjnej', które pozostawiono bez rozpoznania zarządzeniami odpowiednio z 31 grudnia 2014 r., z 27...

I OPP 43/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-03

' i 'Wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji administracyjnej', które pozostawiono bez rozpoznania zarządzeniami odpowiednio z 31 grudnia 2014 r., z 27...