Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego X

VII SA/Wa 2956/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-30

w uzasadnieniu wniosku, iż w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki do nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, ponadto podstawa prawna decyzji budzi szereg wątpliwości...
natychmiastowej wykonalności (tym bardziej, iż taki rygor nie został nadany) ani zarzutów dotyczących prawidłowości podstawy prawnej. Zarzuty o charakterze merytorycznym...

VI SA/Wa 48/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-21

teoretycznych w ULC, zobowiązując go do niezwłocznego przekazania licencji i nadając decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Organ jako podstawę prawną działania wskazał...
też, ze decyzji nadał rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na to, iż niedostateczna wiedza w zakresie wymaganym licencją pilota zawodowego poddaje w wątpliwość gwarancje...

VIII SA/Wa 348/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-11

Cywilnego, zobowiązał wymienionego do niezwłocznego przekazania posiadanej licencji oraz nadał wydanej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Organ jako podstawę prawną...
też, że decyzji nadał rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na to, iż niedostateczna wiedza w zakresie wymaganym licencją pilota zawodowego poddaje w wątpliwość...

VI SA/Wa 49/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-26

Cywilnego. Decyzji tej organ nadał rygor natychmiastowej wykonalności i jednocześnie zobowiązał Pana R. do niezwłocznego przekazania do Urzędu Lotnictwa Cywilnego...
w [...], związanych ze śledztwem w sprawie - sygn. akt [...]., Organ nadał tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności wykazując, iż jest to niezbędne z uwagi na ochronę życia...

VII SA/Wa 1866/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-24

przepisów, a także w celu umożliwienia realizacji założeń biznesowych przez MPL [...], nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności było zgodne z art. 108 kpa ze względu...
ten, zdaniem skarżącej, świadczy o tym, że rygor natychmiastowej wykonalności wydany został z naruszeniem interesu społecznego. Skarżąca nadmieniła także, iż od kilku lat...

VII SA/Wa 1930/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-08

, jeżeli dalsza jego eksploatacja zagraża życiu lub zdrowiu ludzi, której to decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności (art. 37 ust.3b)., W ocenie Sądu przytoczone...
lipca 2002 r. Prawo Lotnicze nie przewiduje żadnych szczególnych rozwiązań odnośnie kwestii wykonalności decyzji w sprawie usunięcia przeszkody lotniczej. Takie szczególne...

VII SA/Wa 1927/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-26

, jeżeli dalsza jego eksploatacja zagraża życiu lub zdrowiu ludzi, której to decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności (art. 37 ust.3b)., W ocenie Sądu przytoczone...
lipca 2002 r. Prawo Lotnicze nie przewiduje żadnych szczególnych rozwiązań odnośnie kwestii wykonalności decyzji w sprawie usunięcia przeszkody lotniczej. Takie szczególne...

VII SA/Wa 1928/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-26

jego eksploatacja zagraża życiu lub zdrowiu ludzi, której to decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności (art. 37 ust.3b)., W ocenie Sądu przytoczone przez stronę...
. Prawo Lotnicze nie przewiduje żadnych szczególnych rozwiązań odnośnie kwestii wykonalności decyzji w sprawie usunięcia przeszkody lotniczej. Takie szczególne rozwiązania...

VII SA/Wa 2784/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-16

nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności (art. 27 ust. 3b)., W ocenie Sądu, przytoczone przez stronę skarżącą okoliczności uzasadniają wstrzymanie wykonania...
kwestii wykonalności decyzji w sprawie usunięcia przeszkody lotniczej. Takie szczególne rozwiązania Prawo lotnicze przewiduje na przykład w odniesieniu do decyzji...

VII SA/Wa 1929/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-15

jego eksploatacja zagraża życiu lub zdrowiu ludzi, której to decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności (art. 37 ust.3b)., W ocenie Sądu przytoczone przez stronę skarżącą...
Lotnicze nie przewiduje żadnych szczególnych rozwiązań odnośnie kwestii wykonalności decyzji w sprawie usunięcia przeszkody lotniczej. Takie szczególne rozwiązania Prawo...
1   Następne >   +2   4