Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Narodowego Banku Polskiego X

VI SA/Wa 1053/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-07

zakazu wykonywania działalności kantorowej przez Pana Z. B. ('strona', 'przedsiębiorca', 'skarżący') opatrzonego w rygor natychmiastowej wykonalności oraz wykreślenia wpisu...
- decyzja o zakazie prowadzenia działalności kantorowej jest obligatoryjnie wyposażana w rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że cecha ostateczności nie warunkuje...