Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego X

I OPP 81/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-08

o zasądzenie zadośćuczynienia w wysokości 20.000 zł oraz nadanie orzeczeniu rygoru natychmiastowej wykonalności., Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:, Skarga...