Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Głównego Urzędu Ceł X

SA/Rz 955/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-07-30

pojazdu karą pieniężną w wysokości 4200 zł, nadając decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., W złożonym odwołaniu A. S.A. zakwestionował podstawę naliczenia kary...
organu I instancji, której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, Sąd odstąpił od określenia czy i w jakim zakresie decyzja ta nie może być wykonana (art. 152...

IV SA/Po 895/04 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-05-31

dotyczących nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Urzędu Celnego w R. Oddział Celny w O. Nr [...] z dnia [...]marca 2002r., decyzji Urzędu Celnego...