Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Rynku Rolnego X

II GZ 526/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-07

jest nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności albo ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie jej wykonania (art. 61 § 2 pkt 1 p.p.s.a.), Po drugie, Sąd...
(wystąpienie przesłanek, od których w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności albo wyłączenie wstrzymania wykonania...

V SA/Wa 3429/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-19

, ich wykonanie w całości lub w części, chyba że zachodzą przesłanki, od których w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji rygoru natychmiastowej...
wykonalności albo, gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania (por. art. 61 § 2 cyt. ustawy). Jednakże art. 61 § 3 p.p.s.a. stanowi, że po przekazaniu sądowi skargi sąd...

V SA/Wa 366/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-04

uzależnione jest nadanie decyzji lub postanowieniu rygoru natychmiastowej wykonalności albo, gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania. W końcu - zgodnie...

V SA/Wa 1918/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-26

przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 817), dalej 'p.p.s.a., nie przewiduje instytucji 'wstrzymania rygoru natychmiastowej wykonalności...

V SA/Wa 863/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-22

lub w części, chyba że zachodzą przesłanki, od których w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności albo, gdy ustawa...