Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych X

I OZ 1270/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-25

wniosku A.P. o nadanie klauzuli natychmiastowej wykonalności wyrokowi Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 lutego 2018 r. sygn. akt IV SAB/Wa 162/17...
natychmiastowej wykonalności wyrokowi Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 lutego 2018 r. sygn. akt IV SAB/Wa 162/17 w sprawie ze skargi A.P. na przewlekłość...