Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Sportu X

VI SA/Wa 1296/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-26

o usługach turystycznych jest szczególnym przypadkiem uzyskania przez nieostateczną decyzję administracyjną rygoru natychmiastowej wykonalności., W skardze złożonej...
o usługach turystycznych. Nie zgodził się także z nadaniem decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie i podtrzymał...

VI SAB/Wa 112/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-29

. kuratora w osobie A. R. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (pkt 3). Podstawą prawną działania Ministra w powyższym przedmiocie był art. 23 ust. 1 pkt...
natychmiastowej wykonalności (pkt 3)., E. K. (dalej: skarżący) został dopuszczony do udziału w postępowaniu administracyjnym o zawieszenie władz P. jako jego uczestnik...

VI SAB/Wa 113/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-29

do wyboru nowych władz P. kuratora w osobie A. R. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (pkt 3). Podstawą prawną działania Ministra w powyższym przedmiocie...
tej również został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (pkt 3)., E. K. (dalej: skarżący) został dopuszczony do udziału w postępowaniu administracyjnym o zawieszenie władz P...

VI SA/Wa 1781/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-09

władze Z. (pkt 1), jednocześnie wyznaczając na czas do wyboru nowych władz Z. kuratora w osobie A. R. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (pkt 3...
Z. kuratora w osobie M. W. (pkt 2). Decyzji tej również został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (pkt 3)., E. K. (dalej: skarżący) został dopuszczony do udziału...

VI SA/Wa 1993/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-18

natychmiastowej wykonalności., Organ, co podniósł w uzasadnieniu, uznał, iż działania Prezesa Zarządu i organu wykonawczego Zarządu wskazują na wielość negatywnych zjawisk...
związkiem bądź P.);, wyznaczył Z. W., na kuratora Związku do czasu wyboru nowych władz;, na podstawie art. 108 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego decyzji nadał rygor...

II GSK 492/08 - Wyrok NSA z 2008-11-14

do czasu wyboru nowych władz. Na podstawie art. 108 § 1 k.p.a. decyzji nadał rygor natychmiastowej wykonalności., Organ ustalił m.in., że bilans Związku za 2005 rok...