Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Skarbu Państwa X

I SA/Wa 1638/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-08

T. przez M. i A. M.;, ewentualnie o:, 1) przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ;, 2) nadanie orzeczeniu rygoru natychmiastowej wykonalności;, 3...
oraz otrzymanej w ramach rekompensaty., Kolejnym pismem z 1 kwietnia 2011 roku wnioskodawca ponownie został wezwany do złożenia operatów pod rygorem wydania decyzji o odmowie...