Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju, Pracy i Technologii X

VII SA/Wa 780/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-24

obiektów przewidzianych do odbudowy. Inwestor wniósł o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, uzasadniając to interesem publicznym., Po przeprowadzeniu...
I instancji nadał rygor natychmiastowej wykonalności., Odwołanie od decyzji Wojewody [...] wniósł Prezydent Miasta [...] działający w imieniu Skarbu Państwa, podnosząc...

VIII SA/Wa 801/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-21

nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Z treści art. 26 § 4 u.p.e.a. wynika, że w przypadku, gdy wierzyciel, będący jednocześnie organem egzekucyjnym, wystawi tytuł...
jest jednocześnie właściwym miejscowo organem egzekucyjnym (art. 20 § 3 u.p.e.a.)., Z akt administracyjnych wynika, że decyzji zrid Wojewoda nadał rygor natychmiastowej wykonalności...

VIII SA/Wa 805/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-21

nieruchomości istniał i wynikał z decyzji zrid Wojewody, której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Z treści art. 26 § 4 u.p.e.a. wynika, że w przypadku...
u.p.e.a.)., Z akt administracyjnych wynika, że decyzji zrid Wojewoda nadał rygor natychmiastowej wykonalności, co następuje obowiązkowo w tego rodzaju sprawach (zezwolenie...

VIII SA/Wa 803/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-21

nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Z treści art. 26 § 4 u.p.e.a. wynika, że w przypadku, gdy wierzyciel, będący jednocześnie organem egzekucyjnym, wystawi tytuł...
jest jednocześnie właściwym miejscowo organem egzekucyjnym (art. 20 § 3 u.p.e.a.)., Z akt administracyjnych wynika, że decyzji zrid Wojewoda nadał rygor natychmiastowej wykonalności...

VIII SA/Wa 802/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-21

obowiązek istniał, był wymagalny i wynikał z decyzji zrid Wojewody, której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Wymagalność obowiązku oznacza, że zobowiązany...
drogowej wniósł o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności, uzasadniając konieczność jego nadania ważnym interesem gospodarczym i społecznym., Istotą natychmiastowej...

VIII SA/Wa 804/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-21

egzekwowany obowiązek istniał, był wymagalny i wynikał z decyzji zrid Wojewody, której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Wymagalność obowiązku oznacza...
, że decyzji zrid Wojewoda nadał rygor natychmiastowej wykonalności, co następuje obowiązkowo w tego rodzaju sprawach (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) na podstawie art...

VIII SA/Wa 800/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-21

, był wymagalny i wynikał z decyzji zrid Wojewody, której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Wymagalność obowiązku oznacza, że zobowiązany powinien...
rygoru natychmiastowej wykonalności, uzasadniając konieczność jego nadania ważnym interesem gospodarczym i społecznym., Istotą natychmiastowej wykonalności decyzji...

I SA/Wa 2488/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-28

został rygor natychmiastowej wykonalności. Odwołanie od decyzji lokalizacyjnej Wojewody wniosła, m.in. [...]. Decyzją z 13 lipca 2020 r., DLI-I.7620.12.2019.PS.13 (DLI...
do wstrzymania jej wykonania albo jeżeli decyzja, którą został nałożony, wprawdzie nie jest ostateczna, ale nadano jej rygor natychmiastowej wykonalności...

I SA/Wa 2487/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-28

rygor natychmiastowej wykonalności. Odwołanie od decyzji lokalizacyjnej Wojewody wniósł, m.in. [...]. Decyzją z 13 lipca 2020 r., DLI-I.7620.12.2019.PS.13 (DLI...
I instancji., Minister wyjaśnił, że obowiązek objęty tytułem wykonawczym wynikał z decyzji lokalizacyjnej Wojewody, której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności...

VII SA/Wa 387/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-11

wniósł o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, uzasadniając to ważnym interesem społecznym i gospodarczym., Po przeprowadzeniu postępowania, Wojewoda...
[...] wydał w dniu [...] września 2019 r. decyzję Nr [...], o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji drogowej i nadał jej rygor natychmiastowej wykonalności., Od decyzji...
1   Następne >   +2   +5   8