Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi X

II OSK 444/05 - Wyrok NSA z 2006-01-19

. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności na mocy art. 11 ust. 2 ustawy o rybołówstwie morskim. We wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy T. K. zarzucił brak...
decyzji wydanej w I instancji, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Skargę kasacyjną wniósł od powyższego wyroku T. K., zastąpiony przez adwokata dr B. K...

IV SA/Wa 2422/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-24

rygor natychmiastowej wykonalności., W dniu [...] września 2016 r. B. B., wystąpiła do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o stwierdzenie nieważności ww. orzeczenia...
, jeśli jest to wskazane w interesie publicznym lub w wyjątkowo ważnym interesie strony. Nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności na podstawie przywołanego przepisu następowało...

II SA 4634/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-11-09

ochronnego., Decyzji z dnia [...] września 2003r. nadany został rygor natychmiastowej wykonalności na mocy art. 11 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o rybołówstwie morskim...
decyzji w sentencji rozstrzygnięcia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności, co czyni również decyzję dotkniętą wadą niewykonalności., W odpowiedzi na skargę Minister...

V SA/Wa 922/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-07

o wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w [...] z dnia [...] marca 2012 r. [...] o wymierzeniu kary pieniężnej...
administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 270), dalej 'p.p.s.a., nie przewiduje instytucji 'wstrzymania rygoru natychmiastowej wykonalności', dlatego złożony...

V SA/Wa 921/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-07

o wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w [...] z dnia [...] marca 2012 r. [...] o wymierzeniu kary pieniężnej...
administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 270), dalej 'p.p.s.a., nie przewiduje instytucji 'wstrzymania rygoru natychmiastowej wykonalności', dlatego złożony...

V SA/Wa 928/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-11

o wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w [...] z dnia [...] marca 2012 r. [...] o wymierzeniu kary...
administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 270), dalej 'p.p.s.a., nie przewiduje instytucji 'wstrzymania rygoru natychmiastowej wykonalności', dlatego złożony...

V SA/Wa 924/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-05

'skarżący' wniósł o wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w S.z dnia [...] marca 2012 r. [...] o wymierzeniu...
przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 270), dalej 'p.p.s.a., nie przewiduje instytucji 'wstrzymania rygoru natychmiastowej wykonalności...

V SA/Wa 923/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-05

'skarżący' wniósł o wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w S. z dnia [...] marca 2012 r...
przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 270), dalej 'p.p.s.a., nie przewiduje instytucji 'wstrzymania rygoru natychmiastowej wykonalności...

V SA/Wa 927/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-11

o wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w [...] z dnia [...] marca 2012 r. [...] o wymierzeniu kary...
administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 270), dalej 'p.p.s.a., nie przewiduje instytucji 'wstrzymania rygoru natychmiastowej wykonalności', dlatego złożony...

V SA/Wa 925/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-13

' wniósł o wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w S. z dnia [...] marca 2012 r. [...] o wymierzeniu kary...
administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 270), dalej 'p.p.s.a., nie przewiduje instytucji 'wstrzymania rygoru natychmiastowej wykonalności', dlatego...
1   Następne >   +2   +5   8