Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Finansów X

III SA/Wa 1105/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-08

nadania rygoru natychmiastowej wykonalności, tj. od wyroku Wojewódzkiego sadu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 7 maja 2014 r., sygn. akt I SA/Gd 281/14, gdyż w postępowaniu...
egzekucyjnego, jeżeli postanowienie w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nie zostało skutecznie doręczone, a rygor nadano sprzecznie z prawem...

III SA/Wa 3394/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-13

Administracyjnym w Gdańsku, a dotyczącej nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji (sygn. akt I SA/Gd 820/14)., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje...
[...] kwietnia 2014r. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 7 października 2014r. sygn. akt I SA...

III SA/Wa 3395/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-13

Administracyjnym w Gdańsku, a dotyczącej nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji (sygn. akt I SA/Gd 820/14)., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje...
[...] kwietnia 2014r. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 7 października 2014r. sygn. akt I SA...

III SA/Wa 1102/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-03

Administracyjnym w Gdańsku, a dotyczącej nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji (sygn. akt I SA/Gd 281/14)., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył...
na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w G. z dnia [...] stycznia 2014 r. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji, Wojewódzki Sąd Administracyjny...

III SA/Wa 1101/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-11

. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 7 maja 2014 r. sygn. akt I SA/Gd 281/14 oddalił...
Skarbowego w P. w przedmiocie rygoru natychmiastowej wykonalności było skuteczne oraz czy prawidłowo nadano rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej...

III SA/Wa 1243/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-17

. nr z dnia [...].10.2011 r., zajęcie wierzytelności nie mogło nastąpić w oparciu o rygor natychmiastowej wykonalności nadany w tej decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli...
Skarbowej w G., postanowienie zaś o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności powinno być doręczone na adres pełnomocnika ustanowionego w postępowaniu podatkowym...

III SA/Wa 1544/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-27

zagadnienia wstępnego dotyczącego skuteczności doręczenia postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności...
i prawidłowości nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w G. nr [...] z dnia [...] października 2011 r., Dyrektor...

V SA/Wa 1073/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-02

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nie podlega wykonaniu, chyba, że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Skoro zaś decyzja cofająca zezwolenie...
nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Stwierdził, że wbrew twierdzeniom sądu I instancji decyzja taka nadaje się do wykonania w trybie przepisów o postępowaniu...

III SA/Wa 1545/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-27

nadania rygoru natychmiastowej wykonalności i prawidłowości nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w G...
rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w G. z dnia [...] października 2011 r., W tych okolicznościach zostało wydane wymienione...

II FSK 2055/16 - Wyrok NSA z 2018-05-08

wykonalności i prawidłowości nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w G. z dnia 4 października 2011 r...
., oraz kwestie związane z nadaniem w postanowieniu z dnia 23 listopada 2011 r. przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. rygoru natychmiastowej wykonalności przedmiotowej...
1   Następne >   +2   +5   11