Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych X

VI SA/Wa 1630/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-05-09

nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności i stwierdził, że podstawą prawną rozstrzygnięcia w pkt I jest art. 162 § 1 pkt 1 k.p.a. w zw. z art. 203 ust. 1 ustawy...