Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Lekarska X

IV SAB/Gl 126/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-02-06

i art. 108 § 1 K.p.a., powołała komisję lekarską dla oceny zdolności do wykonywania zawodu przez lekarza J. P. Uchwale został nadany rygor natychmiastowej wykonalności...