Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych X

II SA/Kr 239/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-08-29

pieniężnej z Państwowego Funduszu Kombatantów w wysokości [...] zł., Decyzji tej nadał rygor natychmiastowej wykonalności., Z decyzją tą nie zgodził się J. J. wnosząc...

II SA/Bd 497/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-11-03

z odsetkami ustawowymi i nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu skargi przedstawiła okoliczności faktyczne sprawy wyrażając pogląd...

II OSK 2310/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-24

nieostateczna podlega natomiast wykonaniu tylko wówczas, gdy z mocy ustawy jest opatrzona rygorem natychmiastowej wykonalności albo gdy taki rygor nada jej organ administracji...