Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej X

II SAB/Bk 14/19 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-03-21

zł specjalnego zasiłku celowego na zakup węgla. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, ze względu na zimę, niską minusową temperaturę i zbliżające się duże...
[...] stycznia 2019 r. czyli po dwóch tygodniach od wydania decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności. W tym czasie były spadki temperatury i wpłynęło to na pogorszenie stanu...