Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych X

VI SA/Wa 3777/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-29

orkiszu siekanego' w sposób podany na wstępnie, nadając decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Omawiając przebieg postępowania oraz cytując zastosowane w sprawie...
, w której po tym zabezpieczeniu, nastąpiło wydanie decyzji administracyjnej w warunkach nadania jej rygoru natychmiastowej wykonalności., Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy...

VI SA/Wa 3778/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-29

kontrolowanej partii 'mąka orkiszowa typ 650' w sposób podany na wstępnie, nadając decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Omawiając przebieg postępowania oraz cytując...
odwoławczy podkreślał, że fakt wydania decyzji w pierwszej instancji, z nałożonym rygorem jej natychmiastowej wykonalności, upoważniał skarżącą do zmiany oznakowania...

VI SA/Wa 667/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-13

WE', nie spełniającego wymagań jakościowych określonych w przepisach Unii Europejskiej w sprawie nawozów dla tego typu nawozów, o rygorze natychmiastowej wykonalności i przekazał...
określonych w przepisach Unii Europejskiej w sprawie nawozów dla tego typu nawozów, o rygorze natychmiastowej wykonalności i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia., 5...

VI SA/Wa 2578/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-13

w związku z art. 108 k.p.a. poprzez niezamieszczenie podstawy prawnej nadania rygoru natychmiastowej wykonalności., Skarżąca uzasadniając podniosła, że:, - organ...
w związku z art. 108 k.p.a. polegający na nie wskazaniu podstawy prawnej nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nie zasługuje na uwzględnienie. Bowiem zarówno...

VI SA/Wa 2579/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-13

k.p.a. w związku z art. 108 k.p.a. poprzez niezamieszczenie podstawy prawnej nadania rygoru natychmiastowej wykonalności., Skarżąca uzasadniając podniosła, że:, - organ...
na nie wskazaniu podstawy prawnej nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nie zasługuje na uwzględnienie. Bowiem zarówno w podstawie prawnej jak i w uzasadnieniu...

VI SA/Wa 59/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-20

jest w składzie 'ekstrakt pieprzu' zawierający aromat,, oraz nadała decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Organ odwoławczy poczynił następujące ustalenia faktyczne...
), oznaczonej 'Najlepiej spożyć przed: data i nr partii na wieczku, tj. 29.10.2011. [...]' i nadał tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., W odwołaniu od decyzji strona...

VI SA/Wa 1131/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-09-06

zawiadomienia o wszczęciu postępowania. Zwrócił też uwagę, iż nierozpatrzony został też przez organ wniosek skarżącego o wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności...
, organ wyjaśnił, że decyzjom nadany został rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych...

VI SA/Wa 455/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-30

i nr partii podana na wieczku [...]' w ilości [...] kg, tj. [...] szt. słoików [...] g i nadającej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję...
przebadanego artykułu jako niespełniającego wymagań jakości handlowej i nadającej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Uzasadniając wydane rozstrzygnięcie organ wskazał...

VI SA/Wa 619/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-30

rygor natychmiastowej wykonalności utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję., Organy I i II instancji działały w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy., W lipcu 2010 r...
handlowej artykułów rolno-spożywczych nadany został rygor natychmiastowej wykonalności., Od decyzji z dnia [...] sierpnia 2010 r. B. i M. K. odwołali się do Głównego...

VI SA/Wa 790/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-26

wstrzymania wykonalności decyzji, której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzje wydane na podstawie art. 29 ust 1 pkt 2 ustawy o jakości handlowej...
z mocy ustawy podlegają natychmiastowemu wykonaniu. Organ nie bada przesłanek stanowiących podstawę do nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oraz nie jest zobowiązany...
1   Następne >   +2   +5   8