Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska X

III OZ 450/22 - Postanowienie NSA z 2022-07-12

14 kwietnia 2021 r. nr DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.17.2020.AB.1 w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia...
. nr DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.17.2020.AB.1 w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. B. z siedzibą...

II SA/Wr 790/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-06-12

lub ograniczenia pozwolenia. Decyzji pierwszej instancji nadano rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzi., W odwołaniu skarżąca zarzuciła...
ruchu drogowego, co uzasadniało nadanie pozwoleniu rygoru natychmiastowej wykonalności. W postępowaniu odwoławczym nie mogło być rozważane cofnięcie udzielonego pozwolenia...

II SA/Wr 709/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-12-01

administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności albo, gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie jej wykonania. W niniejszej sprawie wniosek...
składającej taki wniosek. Nie jest zatem zasadny wniosek o wstrzymanie wykonalności decyzji, w którym strona nie wskazuje, jakie szkody wystąpią w razie wykonania...

II SA/Wr 790/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-03-27

postępowania kontrolującego zasadność decyzji wodnoprawnej (tym bardziej, że w sprawie nadano decyzji wodnoprawnej rygor natychmiastowej wykonalności). W ocenie NSA decyzja...