Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej X

I SA/Wr 705/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-07-07

pozwu, kwoty 49 898,27 zł. Z uzasadnienia wyroku wynika, że wyrokiem zaocznym z dnia [...] 2001 r. zaopatrzonym w rygor natychmiastowej wykonalności Sąd Okręgowy...

I SA/Op 422/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-09-23

upoważniony do przygotowania i prowadzenia postępowania powinien spełniać warunki określone w art. 17 ust. 1 i 2 P.z.p. i złożyć pisemne oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności...