Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

VIII SA/Wa 126/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-16

sądowego. 1. Naczelnik Urzędu Celnego w [...] (dalej; organ I instancji lub Naczelnik UC) postanowieniem z [...]grudnia 2010 r. nadał rygor natychmiastowej wykonalności swojej...
w zaskarżonym w sprawie niniejszej postanowieniu), natomiast postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności doręczono pełnomocnikowi spółki 14 grudnia 2010 r...

I GSK 813/15 - Wyrok NSA z 2017-04-26

w Warszawie z dnia [...] kwietnia 2014 r., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę kasacyjną...
., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym uchylił zaskarżone...

VIII SA/Wa 127/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-16

sądowego. 1. Naczelnik Urzędu Celnego w [...] (dalej; organ I instancji lub Naczelnik UC) postanowieniem z [...]grudnia 2010 r. nadał rygor natychmiastowej wykonalności swojej...
w zaskarżonym w sprawie niniejszej postanowieniu), natomiast postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności doręczono pełnomocnikowi spółki [...] stycznia...

III SA/Łd 1094/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-10-26

w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej zobowiązanie w podatku akcyzowym za luty 2011 roku 1. uchyla...
nadania rygoru natychmiastowej wykonalności; 3. zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. na rzecz A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P...

V SA/Wa 2503/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-26

w P. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia ... września 2013 r. nr ... w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej...
okresy rozliczeniowe od lipca 2007 r. do grudnia 2007 r. rygor natychmiastowej wykonalności, Dyrektor Izby Celnej uchylił zaskarżone postanowienie w części dotyczącej...

I GZ 194/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-27

rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w sprawie podatku akcyzowego postanawia: oddalić zażalenie I, Objętym zażaleniem postanowieniem Wojewódzki Sąd Administracyjny w P...
., w sprawie ze skargi A. W. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w P. z dnia [...] lutego 2013 r. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...

I SA/Kr 674/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-09-09

decyzjom nieostatecznym rygoru natychmiastowej wykonalności, , , - s k a r g i o d d a l a -, Naczelnik Urzędu Celnego wydał w dniu 24 listopada 2014r. decyzje o numerach...
dniu (24 listopada 2014r.) organ pierwszej instancji wydał postanowienia o nadaniu w/w decyzjom nieostatecznym rygoru natychmiastowej wykonalności., Pismami z dnia 1...

I SA/Ol 278/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-04-30

. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z dnia...
ze zm.), utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego z dnia '[...]' znak '[...]' o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Naczelnika Urzędu Celnego...

VIII SA/Wa 934/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-26

Dyrektora Izby Celnej w [...] z dnia [...] września 2012 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę. Postanowieniem z dnia...
Urzędu Celnego w R. nr [...] z dnia [...] listopada 2011 r. rygor natychmiastowej wykonalności, orzekł o utrzymaniu w mocy postanowienia organu I instancji., U podstaw...

I SA/Go 212/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-07-06

na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji 1. Uchyla zaskarżone postanowienie w całości...
[...]., Postanowieniem z [...] stycznia 2017 r. organ I instancji nadał ww. decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Pismem z [...] stycznia 2017 r., strona za pośrednictwem...
1   Następne >   +2   +5   +10   100