Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Archiwum Państwowego X

II SA/Wa 1893/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-19

ze zm.);, 2) nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Pismem z dnia [...] lipca 2013 r. F., reprezentowany przez likwidatora - r. pr. M. M., złożył odwołanie...