Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów X

II SA/Wa 2000/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-07

habilitowanego [...] w dyscyplinie [...] Wydziałowi A. w L. do dnia [...] czerwca 2012 roku i jednocześnie decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności...
wymienionych uprawnień Wydziału na okres lat trzech. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na charakter dostrzeżonych uchybień. Jednocześnie zobowiązano Radę...

II SA/Wa 1958/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-15

i doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu Instytutowi [...] w W. i w pkt II - nadała decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Z akta...
nadała rygor natychmiastowej wykonalności (pkt II)., W uzasadnieniu powyższej decyzji Centralna Komisja podniosła, iż wykonując wytyczne zwróciła się do Instytutu o nadesłanie...

I OSK 992/12 - Wyrok NSA z 2012-10-02

rygor natychmiastowej wykonalności, zaś w uzasadnieniu decyzji z dnia [...] czerwca 2009 r. wskazano na charakter dostrzeżonych uchybień, oraz odwołano się do 'interesu...
uzasadniających potrzebę nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Podstawą nadania decyzji nie może być 'charakter dostrzeżonych uchybień...

I OSK 825/12 - Wyrok NSA z 2012-10-02

rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu powyższej decyzji Centralna Komisja podniosła, iż wykonując wytyczne zwróciła się do Instytutu o nadesłanie zwrotnego...
, po rozparzeniu wniosku odwoławczego strony, nadała jej rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 § 1 zd. 1 k.p.a. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, decyzji...

I OSK 705/11 - Wyrok NSA z 2011-07-29

organizacyjnej właściwej do zakończenia przewodów doktorskich i habilitacyjnych., Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, przy czym w uzasadnieniu decyzji...
z [...] czerwca 2009 r. wskazano, że '(...) nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na charakter dostrzeżonych uchybień, a w uzasadnieniu decyzji cytując...

II SA/Wa 2068/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-14

, że jej zdaniem w ogóle nie zaistniały przesłanki do nadania przez organ decyzji z dnia [...] czerwca 2009 r. rygoru natychmiastowej wykonalności, zaś obok wskazania ogólnych...
studiów w tej Uczelni. Utrzymująca się taka sytuacja wpływa determinująco na kadry naukowe. Utrzymanie nadanego rygoru natychmiastowej wykonalności powodowałoby...

II SA/Wa 2068/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-05

sposób wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do zakończenia przewodów doktorskich i habilitacyjnych., Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, przy czym...
w uzasadnieniu decyzji z dnia [...] czerwca 2009 r. wskazano, że '(...) nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na charakter dostrzeżonych uchybień...

I SA/Wa 593/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-12

i habilitacyjnych., Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności przy czym w uzasadnieniu decyzji z dnia [...] czerwca 2009 r. wskazano, iż '(...) nadano rygor natychmiastowej...
rygoru natychmiastowej wykonalności. Podstawą nadania decyzji nie może być bowiem 'charakter dostrzeżonych uchybień', i nie jest także wystarczające wyłącznie odwołanie...

I OSK 1053/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-01

rozstrzygnięcia, jeżeli organ nie rozstrzygnął o całości żądania strony, nie nadał decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, albo nie zamieścił w osnowie decyzji rozstrzygnięcia...

II SA/Wa 346/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-06

Wydziałowi [...] Uniwersytetu [...] w K. i decyzji tej nadała rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu podała, że Wydział [...] Uniwersytetu [...] w K. posiada...
sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne z uwagi na skalę stwierdzonych uchybień i niskiego poziomu doktoratów. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności...
1   Następne >   2