Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X

I OW 2/19 - Postanowienie NSA z 2019-07-03

wygaszone z dniem 1 grudnia 2018 r. decyzją Burmistrza Miasta [...] z [...] grudnia 2018 r. Decyzji tej został nadany rygor natychmiastowej wykonalności., Wniosek...
. nie była ostateczna w dacie wniesienia wniosku przez S.M., gdyż na mocy art. 108 § 1 kpa weszła do obrotu prawnego wraz z nadaniem jej rygoru natychmiastowej wykonalności...

II OSK 1478/10 - Wyrok NSA z 2011-10-06

., co do którego wydano 8 kwietnia 2009r. wyrok z eksmisją. Wyrok ma rygor natychmiastowej wykonalności. Sąd podkreślił, że na potrzeby przesłanek wymeldowania...
11 maja 2009r., zaoczny wyrok Sądu Rejonowego w Tczewie z dnia 8 kwietnia 2009r. sygn. akt [...] orzekający eksmisję A. L. z lokalu z rygorem natychmiastowej...

I SAB/Gl 25/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-02-27

został zaś nadany rygor natychmiastowej wykonalności i - w konsekwencji - wyegzekwowano zarówno zaległe zobowiązanie podatkowe, określone w kwocie wyższej...
nieostatecznej decyzji podatkowej, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności), jasną dyrektywę art. 77 § 1 pkt 3 O.p. oraz wskazówki wynikające z uzasadnienia wyroku...

I OW 127/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-06

marca 2013 r. do dnia 3 czerwca 2013 r.. Wydanej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ważny interes strony - ochronę zdrowia., Wskazano, że w dniu...