Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Sz 362/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-07-18

przymiotu ostateczności) rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu postanowienia organ podatkowy wskazał, że okres do upływu terminu przedawnienia zobowiązania...
przez Spółkę wykonane,, - art. 120 oraz art. 121 § 1 w zw. z art. 239b § 2 i art. 239b § 1 pkt 4 O.p., poprzez nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności wyłącznie...

I SA/Sz 321/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-06-01

postępowania w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w podatku od towarów i usług za IV kwartał 2014 r. i kwoty podatku do zapłaty za listopad 2014 r...
w [...] z dnia [...] umarzające postępowanie w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w [...] z dnia 30 grudnia 2015 r...

I SA/Sz 295/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-06-16

. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej określającej zobowiązanie...
Naczelnika Urzędu Celnego w S. z dnia [...] r. nr [...] nadające rygor natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji z dnia [...] r. nr [...], określającej...

I SA/Sz 294/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-06-16

. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej określającej zobowiązanie...
Naczelnika Urzędu Celnego w S. z dnia [...] r. nr [...] nadające rygor natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji z dnia [...] r. nr [...], określającej...

I SA/Sz 987/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-05-11

z dnia, 15 stycznia 2015 r. nr [...] nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji tego organu z dnia 26 listopada 2014 r. nr [...] określającej S W wysokość zobowiązania...
wstrzymania wykonania postanowienia nadającego rygor natychmiastowej wykonalności decyzji w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 r. podnosząc, że postanowienie...

I SA/Sz 208/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-05-16

. nadał powyższej decyzji nieostatecznej z dnia 18 maja 2017 r. rygor natychmiastowej wykonalności. Postanowienie doręczono Stronie dnia 23 października 2017 r. W uzasadnieniu...
jest krótszy niż trzy miesiące (decyzja, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności dotyczy zaległości podatkowych Strony w podatku od towarów i usług za trzy kwartały...

I SA/Sz 6/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-03-21

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 4 listopada 2011 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę. Postanowieniem z dnia [...] r...
. nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej w S., utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika P. Urzędu Skarbowego w S. z dnia [...] r. nr [...] nadające rygor natychmiastowej wykonalności...

I SA/Sz 277/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-07-24

Dyrektora Izby Celnej z dnia 22 stycznia 2013 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji oddala skargę. Dyrektor Izby Celnej...
[...], orzekł o utrzymaniu w mocy postanowienia Naczelnika Urzędu Celnego nr [...] z dnia [...] roku, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji...

I SA/Sz 279/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-07-24

Dyrektora Izby Celnej z dnia 22 stycznia 2013 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji oddala skargę. Dyrektor Izby Celnej...
[...], orzekł o utrzymaniu w mocy postanowienia Naczelnika Urzędu Celnego nr [...] z dnia [...] roku, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji...

I SA/Sz 276/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-07-24

Dyrektora Izby Celnej z dnia 22 stycznia 2013 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji oddala skargę. Dyrektor Izby Celnej...
[...], orzekł o utrzymaniu w mocy postanowienia Naczelnika Urzędu Celnego nr [...] z dnia [...] roku, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji...
1   Następne >   +2   +5   +10   83