Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

I SA/Rz 259/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-06-13

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] lutego 2019 r. nr [...] w przedmiocie nadania decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności oddala...
wykonalności powoduje, że właściwy organ jest zobligowany do wydania tego rodzaju rozstrzygnięcia. Zaistnienie którejkolwiek z przesłanek nadania rygoru natychmiastowej...

I SA/Rz 38/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-03-11

z dnia [...] listopada 2013r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 rok...
, i z dnia [...] listopada 2013r.: - nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji dotyczącej podatku od towarów i usług za grudzień 2007r...

II SA/Rz 179/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-04-06

2019 r. nr [...] w przedmiocie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności -skargę oddala- Przedmiotem kontroli jest postanowienie Wojewody ( dalej: 'organ...
nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji organu I instancji z dnia [...] września 2019 r., nr [...]zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia...

I SA/Rz 398/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-07-21

natychmiastowej wykonalności i obowiązek wynikający z tej decyzji nie był wykonalny,, - w/w decyzji nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności i egzekucja ustalonej...
za nieuzasadnione zarzuty w zakresie braku rygoru natychmiastowej wykonalności i braku wymagalności obowiązku wynikającego z ww. decyzji z dnia [...] listopada 2013r...

I SA/Rz 462/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-08-02

'A' w W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] kwietnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji Wójta...
, że postanowieniem z dnia [...] grudnia 2015r., nr [...], Wójt Gminy nadał rygor natychmiastowej wykonalności własnej decyzji nieostatecznej z dnia [...] grudnia 2015r...

I SA/Rz 682/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-10-16

Kolegium z dnia [...] maja 2014r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji Wójta Gminy z dnia [...] grudnia 2013r...
, od postanowienia Wójta Gminy B. z dnia [...] grudnia 2013 r., nr [...], w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji Wójta Gminy B. z dnia...

I SA/Rz 422/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-09-09

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] marca 2021 r., nr [...] w przedmiocie nadania decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę. M.F....
2019 r. nr [...] o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego z dnia [...] czerwca 2019 r. nr [...] określającej...

I SA/Rz 165/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-05-17

Skarbowej z dnia [...] stycznia 2011 r. : 1) nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia...
[...] sierpnia 2010 roku nr [...], 2) nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia [...] sierpnia 2010...

I SA/Rz 39/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-03-11

z dnia [...] listopada 2013r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 rok...
, i z dnia [...] listopada 2013r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji dotyczącej podatku od towarów i usług za kolejne miesiące...

I SA/Rz 184/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-04-16

Skarbowej z dnia [...] grudnia 2012r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności 1) uchyla...
przesłankę do nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Pismem z dnia 27 grudnia 2012r. Naczelnik Urzędu Skarbowego poinformował Dyrektora Izby Skarbowej...
1   Następne >   +2   +5   +10   66