Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Po 651/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-11-08

Skarbowej w [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji I. uchyla zaskarżone postanowienie; II. zasądza od Dyrektora Izby...
2016r. Naczelnik Urzędu Skarbowego [...] nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji z dnia [...] lipca 2016r. Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w P. w części...

I SA/Po 509/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-09-23

Odwoławczego w [...] z dnia [...] marca 2021 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę. Prezydent Miasta [...] decyzją z [...] listopada...
sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 ze zm. - w skrócie: 'o.p.'), Prezydent Miasta [...] nadał rygor natychmiastowej wykonalności...

I SA/Po 238/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-06-13

Izby Skarbowej w [...] z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności części decyzji nieostatecznej w podatku od towarów i usług za miesiąc...
rygor natychmiastowej wykonalności w części określającej zobowiązanie w VAT za miesiąc lipiec 2007 r. w wysokości [...] zł, decyzji z dnia [...] października 2012 r...

I SA/Po 236/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-05-23

Skarbowej z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności części decyzji w podatku od towarów i usług...
w [...] zarzucając, że:, - postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności zostało nadane decyzji przed wprowadzeniem jej do obiegu prawnego, co stanowi przesłankę...

I SA/Po 235/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-05-23

Skarbowej z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności części decyzji w podatku od towarów i usług...
, że:, - postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności zostało nadane decyzji przed wprowadzeniem jej do obiegu prawnego, co stanowi przesłankę do stwierdzenia...

I SA/Po 95/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-06-17

Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej zobowiązanie podatkowe...
rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego [...] z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] określającej X.A.B zobowiązanie podatkowe w podatku...

I SA/Po 1300/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-07-08

. nr [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego w [...] nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w [...] z dnia [...] października 2013 r...
Skarbowego w [...] wpłynął wniosek [...] o wznowienie postępowania w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w [...] z dnia...

I SA/Po 480/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-10-20

w P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji oddala skargę. Postanowieniem z dnia [...] listopada 2016 r. Naczelnik Urzędu...
Skarbowego we W. nadał rygor natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego we W. z dnia [...] października 2016 r. nr [...], którą...

I SA/Po 688/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-02-18

. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności...
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli...

I SA/Po 375/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-11-10

w [...] na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] roku Nr [...] w przedmiocie rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę. Zaskarżonym...
. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm., dalej jako: 'O.p.') rygor natychmiastowej wykonalności w.w decyzji z dnia [...]. W uzasadnieniu postanowienia organ wskazał...
1   Następne >   +2   +5   +10   100