Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

I SA/Op 149/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-06-10

. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji określającej zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 r. z tytułu...
postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej zobowiązanie...

I SA/Op 205/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-10-18

. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu (dalej: Naczelnik US, organ I instancji) nadał ww. decyzji nieostatecznej rygor natychmiastowej wykonalności, uznając...
. 120 i art. 121 § 1 O.p. poprzez nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji uchylonej, tj. uznanej za naruszającą przepisy prawa;, - art. 239b § 1 pkt 2 i 3...

I SA/Op 244/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-06-30

., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej w części dotyczącej określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym...
po stwierdzeniu wystąpienia przesłanek z art. 239b § 1 pkt 4 i § 2 O.p. nadał rygor natychmiastowej wykonalności własnej decyzji nieostatecznej z dnia 27.10.2015 r...

I SA/Op 399/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-09-09

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 10 czerwca 2014 r., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji określającej...
10.12.2013 r. o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji Burmistrza Gogolina z dnia 10.12.2013 r. określającej stronie zobowiązanie w podatku...

I SA/Op 410/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-12-29

Skarbowej w Opolu z dnia 31 lipca 2017 r., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji określającej zobowiązanie w podatku...
w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nysie z dnia 6 października 2016 r. o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli...

II SA/Op 117/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-08-06

określił też zakres ograniczenia i nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Rozstrzygnięcie zostało wydane na podstawie art. 124 ust. 1, art. 113 ust. 6 i ust. 7...
decyzją z dnia 14 lutego 2020 r., nr [...], uchylił zaskarżoną decyzję Starosty Strzeleckiego w części dotyczącej nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności...

II SA/Op 76/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-07-14

dwutorowej linii 110 kV zasilającej projektowany GPZ 110/15 kV', w części dotyczącej nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności i umarzającą postępowanie...
dwutorowej linii 110 kV zasilającej projektowany GPZ 110/15 kV' i nadał tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. W osnowie decyzji opisał sposób i zakres ograniczenia...

I SA/Op 254/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-09-21

r., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej określającej zobowiązanie w podatku od towarów i usług za okres od stycznia...
postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kluczborku z dnia 2.12.2015 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej...

I SA/Op 188/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-07-27

niejawnym sprawy ze skargi K. S. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 24 stycznia 2011r., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności...
nieostatecznej rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu postanowienia organ podatkowy wskazał, iż zgodnie z art. 239 b § 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997...

I SA/Op 185/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-06-29

sprawy ze skargi K. S. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 24 stycznia 2011r., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności...
nieostatecznej rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu postanowienia organ podatkowy wskazał, iż zgodnie z art. 239 b § 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   81