Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

I SA/Lu 624/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-12-22

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] marca 2015 r. nr [...] w przedmiocie rygoru natychmiastowej wykonalności I. uchyla zaskarżone postanowienie; II. zasądza...
. Jednak decyzja wymiarowa organu I instancji z dnia [...] której nadano sporny rygor natychmiastowej wykonalności, została następnie uchylona przez organ, decyzją z dnia...

I SA/Lu 499/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-12-02

rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia 14 grudnia 2009 r., określającej K. W. / podatnik / zobowiązanie w podatku...
postanowieniem z dnia 22 grudnia 2009 r. / skutecznie doręczonym w dniu 24 grudnia 2009 r. / nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej...

I SA/Lu 576/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-11-27

O. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] lutego 2015 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej...
rygoru natychmiastowej wykonalności było spowodowane tym, że do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego spółki z tytułu podatku od nieruchomości za 2009 r...

I SA/Lu 185/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-05-28

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności I. uchyla zaskarżone postanowienie; II. orzeka, że zaskarżone...
Skarbowego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia 3 czerwca 2009 r...

I SA/Lu 706/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-01-20

O. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] kwietnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...
rok w kwocie [...]zł - utrzymało w mocy rozstrzygnięcie organu I instancji., Z jego uzasadnienia wynika, że postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności...

I SA/Lu 334/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-06-17

O. P. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie rygoru natychmiastowej wykonalności I. uchyla zaskarżone postanowienie; II...
., W motywach powyższego postanowienia organ wyjaśnił, że nadanie decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności było spowodowane tym, że do upływu terminu...

I SA/Lu 151/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-10-22

. z dnia [...], mocą którego nadany został rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Wójta Gminy J. z dnia [...], ustalającej G. T., M. B. i K. B. (dalej jako podatnicy...
pierwszej instancji, nadające rygor natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji wymiarowej, stało się bezprzedmiotowe. Organ bowiem rozpatrzył już odwołanie...

I SA/Lu 610/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-12-18

'A' S.A. w W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji I. uchyla...
rygoru natychmiastowej wykonalności było spowodowane tym, że do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego spółki z tytułu podatku od nieruchomości za 2009r...

I SA/Lu 326/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-09-06

. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w L. z dnia [...] stycznia 2017 r. nr [...] w przedmiocie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej - oddala skargę...
nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Po rozpatrzeniu zażalenia, postanowieniem z 23 stycznia 2017 r., znak: [...], Dyrektor Izby Skarbowej w L. uchylił...

I SA/Lu 1347/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-04-16

Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 9 lipca 2013 r., nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia 5 czerwca 2013 r...
, że postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 9 lipca 2013 r., nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia 5...
1   Następne >   +2   +5   +10   75