Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

I SA/Ke 200/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-04-25

w K. uchylił postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego we W. z dnia [...] listopada 2012 r. znak [...] w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...
rygor natychmiastowej wykonalności, na które L. C. złożył zażalenie., Organ odwoławczy przywołując przepis art. 239b § 1 i § 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja...

I SA/Ke 622/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-12-30

.) i wyjaśniło, że organ pierwszej instancji nadał ww. decyzji z dnia[...]r. rygor natychmiastowej wykonalności w oparciuo art. 239a i art. 239b § 1 pkt 4 Ordynacji...
podatkowy nie podlegają wykonaniu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnymw administracji, chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Ponadto...

I SA/Ke 209/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-06-18

Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę. Uzasadnienie:, Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał...
w mocy zaskarżone postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego z dnia, 8 listopada 2013 r. znak: (...) w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności...

I SA/Ke 409/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-08-31

Administracji Skarbowej w Kielcach z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej...
postanowieniem z [...] nr [...] utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w S.-K. nr [...] z [...] w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności...

I SA/Ke 121/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-06-11

Skarbowej w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności, z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności...
, z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności, z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności, z dnia...

I SA/Ke 205/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-07-04

. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] 2014 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę. 1. Akt organu administracji...
Urzędu Skarbowego w K. z [...] nr [...] w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w K. nr [...] z 8...

I SA/Ke 408/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-08-24

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności 1. uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające...
z [...] nr [...] w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z [...] nr [...]. Decyzją tą organ określił B. K. zobowiązanie...

I SA/Ke 403/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-01-11

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z [...] r. [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę. Dyrektor Izby Administracji...
zobowiązań wskazanych przedmiotową decyzją, co z kolei czyni zasadnym nadanie przedmiotowej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., W ocenie organu stwierdzenie...

I SA/Ke 89/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-04-18

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej...
w K. postanowieniem z [...] nr [...] uchylił postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w O. nr [...] z [...] w części nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...

II SA/Ke 612/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-01-24

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. znak: [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności I. uchyla zaskarżone postanowienie...
Wójta Gminy K. z 5 lipca 2018 r., którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności decyzji tego organu z 2 maja 2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia...
1   Następne >   +2   +5   +10   41