Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

I SA/Bk 200/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-04-08

w W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...
wspomnianej wyżej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Postanowienie to zostało doręczone, za pośrednictwem pracowników organu I instancji, pełnomocnikowi Spółki - doradcy...

I SA/Bk 145/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-06-09

Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] lutego 2010 r., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji organu I instancji określającej...
rygor natychmiastowej wykonalności, wskazując jako podstawę prawną art. 239b § 1 pkt 4, § 2 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r...

I SA/Bk 988/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-12-02

natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji Dyrektora UKS w B. z dnia [...] października 2012 r. Według Skarżącego doręczenie postanowienia o nadaniu decyzji rygoru powinno...
stronie postanowienia o nadaniu decyzji Dyrektora UKS z dnia [...] października 2012 r. rygoru natychmiastowej wykonalności nie powoduje naruszenia przepisów art. 70 § 1 i §...

I SA/Bk 93/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-03-26

I. W. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia [...] grudnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji...
oraz, że uprawdopodobniono, że zobowiązanie wynikające z decyzji w zakresie objętym rygorem natychmiastowej wykonalności (podatek od towarów i usług za marzec, kwiecień, maj...

I SA/Bk 94/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-03-17

. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji w części dotyczącej określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów...
. nr [...]nadał rygor natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w B. z dnia [...] lipca 2020 r. nr [...] w części dotyczącej...

I SA/Bk 592/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-11-21

w W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] lipca 2018 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji...
jako 'o.p.'), nadał rygor natychmiastowej wykonalności swojej nieostatecznej decyzji z dnia [...] listopada 2014 r. nr [...] określającej O. S.A. (powoływanej dalej...

I SA/Bk 91/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-06-09

Izby Skarbowej w B. z dnia [...] grudnia 2009 r., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w przedmiocie podatku od towarów i usług...
powoływana w skrócie jako o.p.)., Skarżący od powyższego postanowienia nakładającego rygor natychmiastowej wykonalności złożył zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej, w B...

I SA/Bk 299/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-09-23

O. S.A. w W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] grudnia 2014 r., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności...
dotyczącym 2008 r., Postanowieniem z dnia [...] grudnia 2013 r., nr [...] organ I instancji nadał wspomnianej wyżej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Na ww...

II SA/Bk 537/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-11-08

[...] czerwca 2016 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zmiany decyzji własnej z dnia [...] maja 2016 r. poprzez uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...
., nr [...] przyznał Skarżącemu zasiłek stały na miesiąc marzec 2016 r. w wysokości 377,09 zł. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Po rozpatrzeniu odwołania...

I SA/Bk 59/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-04-06

. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] grudnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej wysokość...
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm., dalej powoływana jako o.p.) nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   50