Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

III SA/Łd 133/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-06-07

przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w W. decyzje z dnia [...] i [...], którym to decyzjom postanowieniami z dnia [...] nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Wskazane postanowienia...
zostały odebrane przez pełnomocnika w dniu 12 listopada 2010 r. Zastosowanie, na podstawie art. 239b § 1 Ordynacji podatkowej rygoru natychmiastowej wykonalności...

I SA/Łd 1093/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-12-17

Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...
2004 r. nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym do wpłaty w kwocie 663,00 zł. Postanowieniem z dnia []...] r. decyzji tej został nadany rygor natychmiastowej wykonalności...

III SA/Łd 149/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-06-07

rygor natychmiastowej wykonalności. Wskazane postanowienia zostały odebrane przez pełnomocnika w dniu 12 listopada 2010 r. Zastosowanie, na podstawie art. 239b § 1 rygoru...
natychmiastowej wykonalności nie wstrzymuje wykonania decyzji podatkowej, co wynika z art. 239b § 4 o.p. Ordynacja podatkowa nie przewiduje możliwości nadania rygoru natychmiastowej...

III SA/Łd 1094/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-10-26

w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej zobowiązanie w podatku akcyzowym za luty 2011 roku 1. uchyla...
nadania rygoru natychmiastowej wykonalności; 3. zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. na rzecz A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P...

I SA/Łd 847/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-09-24

na postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej 1. uchyla zaskarżone postanowienie; 2. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w Ł...
tego organu, rygoru natychmiastowej wykonalności, umorzył postępowanie odwoławcze., Z uzasadnienia zaskarżonego postanowienia wynika, że decyzją z dnia [...] maja 2010 r...

I SA/Łd 92/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-04-21

Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku dochodowym...
. z dnia [...] r. nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji własnej z dnia [...] r. określającej T. W. wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym...

I SA/Łd 93/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-04-29

Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...]nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku dochodowym...
Naczelnika Urzędu Skarbowego w T. z dnia [...] r. nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji własnej z dnia [...] r. określającej T. W. wysokość zobowiązania...

I SA/Łd 1253/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-02-26

Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym...
w Ł. utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w T. z dnia [...]r. nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji własnej z dnia [...] r...

I SA/Łd 1251/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-02-17

ze skargi J. W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej wysokość...
. z dnia [...] r. nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji tego Naczelnika z dnia [...] r. określającej J. W. wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym...

I SA/Łd 1250/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-02-17

ze skargi J. W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej wysokość...
[...] r. nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji tego Naczelnika z dnia [...] r. określającej J. W. wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym...
1   Następne >   +2   +5   +10   100