Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

K 1/92 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1992-10-20

wykonalności /art. 130 par. 2 Kpa/. Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności następuje w samej decyzji, lecz możliwe jest również jego nadanie już po wydaniu decyzji...
postanowienie dotyczące rygoru natychmiastowej wykonalności, skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego w takim zakresie jak przy decyzji o wydaleniu, czy też umieszczenie...

K 4/03 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2004-05-11

instrumenty ochrony podatnika, w postaci zniesienia natychmiastowej wykonalności decyzji podjętych na podstawie art. 24b ordynacji podatkowej. Stosowne rozwiązania...