Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Sz 2831/02 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2003-06-25

dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz.U. 1990 nr 4 poz. 19 ze zm./. Decyzjom tym nadano rygor natychmiastowej wykonalności., W trakcie kolejnej...
nałożonej grzywny oznacza opóźnienie wypłaty wynagrodzeń dla 9 pracownic, co jest sprzeczne z zaleceniem inspektora, aby nakaz płatniczy wykonać w trybie natychmiastowym...