Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Lu 593/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-04-13

W świetle art. 108 par. 1 Kpa rygor natychmiastowej wykonalności nadany być może tylko decyzji od której stronie /stronom/ przysługuje prawo wniesienia odwołania...
na podstawie powyższego przepisu nie może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Jerzego P. i Henryka P...

II SA/Lu 932/02 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2003-12-18

o zakazie wstępu osobom postronnym na teren wygrodzony., Decyzja została opatrzona rygorem natychmiastowej wykonalności., W motywach decyzji podano, że w wyniku pożaru uległ...
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia 25 kwietnia 2002 r. (...) nakazującą Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w L.: 1/ natychmiastowe podjęcie...