Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Kr 1991/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-01-16

/art. 67 ust. 1/ wprowadził on możliwość ustalania terminu wykonania robót w decyzji. W normalnych warunkach /to jest bez rygoru natychmiastowej wykonalności/ decyzja...

II SA/Kr 784/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2003-08-25

nie nadano jej rygoru natychmiastowej wykonalności/ jeżeli jest ostateczna. Tak więc organ I instancji, nie miał podstaw do określenia terminu zezwalającego na korzystanie...