Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Gd 2336/95 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1996-09-03

już w następnym artykule /art. 67 ust. 1/ wprowadził on możliwość ustalania terminu w decyzji., W normalnych warunkach /to jest bez rygoru natychmiastowej wykonalności/ decyzja...

SA/Gd 1550/93 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1993-12-21

, gdy wydanej decyzji nadaje się z urzędu rygor natychmiastowej wykonalności, to należy wszcząć administracyjne postępowanie egzekucyjne. Do tego momentu uznać należy, iż dalej...

II SA/Gd 186/01 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-07-25

16321. Jednocześnie decyzji nadał rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu faktycznym wskazał, że niezwłoczne zajęcie przedmiotowej nieruchomości jest niezbędne...

II SA/Gd 980/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-07-13

on możliwość ustalania terminu w decyzji., W normalnych warunkach /to jest bez rygoru natychmiastowej wykonalności/ decyzja podlega wykonaniu przez adresata z chwilą...

II SA/Gd 2020/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-12-13

natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu wskazano, że celem wykonania wymienionych prac jest usunięcie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa mienia...
przy ul. M. 8 w S. G. oraz wykonania ekspertyzy określającej przyczyny katastrofy oraz sposób doprowadzenia muru oporowego do stanu właściwego. Decyzji nadano rygor...

II SA/Gd 941/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-09-12

nadany rygor natychmiastowej wykonalności /art. 108/., W tej sytuacji, gdy jak wykazano wyżej, skarżący wnieśli odwołanie w terminie decyzja ta nie podlegała wykonaniu., Skoro...
przewidzianym w art. 129 Kpa., W tym stanie rzeczy decyzja zaskarżona nie stała się decyzją ostateczną, a także nie była opatrzona klauzulą natychmiastowej wykonalności skoro...