Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OPS 2/98 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-06-01

, ale również wtedy, gdy rygor natychmiastowej wykonalności wynika z ustawy albo z decyzji /postanowienia/ właściwego organu, a także w sytuacji, gdy w decyzji...
z dnia 17 czerwca 1966 r., kiedy to może być wysłane do zobowiązanego upomnienie, wzywające go do dokonania orzeczonej rozbiórki pod rygorem wszczęcia postępowania...

III ZP 23/97 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1997-10-09

nadany rygor natychmiastowej wykonalności /art. 130 par. 3 pkt 1 w związku z art. 108 Kpa/. Zasady te dotyczą także decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych...