Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ARN 14/96 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1996-06-20

. Uchylenie decyzji organu I instancji mogłoby prowadzić do pogorszenia sytuacji strony tym bardziej, że nadano tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności i została...
. Uchylona przez NSA decyzja organu I instancji co do przyznanego jednorazowego zasiłku celowego na utrzymanie Pameli F., opatrzona była rygorem natychmiastowej...