Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Skarżony

SA/Gd 2336/95 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1996-09-03

już w następnym artykule /art. 67 ust. 1/ wprowadził on możliwość ustalania terminu w decyzji., W normalnych warunkach /to jest bez rygoru natychmiastowej wykonalności/ decyzja...

III ARN 14/96 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1996-06-20

. Uchylenie decyzji organu I instancji mogłoby prowadzić do pogorszenia sytuacji strony tym bardziej, że nadano tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności i została...
. Uchylona przez NSA decyzja organu I instancji co do przyznanego jednorazowego zasiłku celowego na utrzymanie Pameli F., opatrzona była rygorem natychmiastowej...