Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA 781/93 - Wyrok NSA z 1994-07-12

natychmiastowej wykonalności., Postanowieniem z dnia 14 stycznia 1993 r., powołując się na przepisy zawarte w art. 154-158 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji /Dz.U....
. 29 ust. 5 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności /Dz.U. nr 86 poz. 504 ze zm./ nakazał 'Radiu (...)' wyłączenie nadajnika, nadając tej decyzji rygor...